หน้าแรก
 
ความดีคือมิตรแท้ พิมพ์
๑๒ มีนาคม ๒๕๔๗

วิชาเป็นเพื่อนเลี้ยง                                              ชีวิต
ยามอยู่เรือนเมียสนิท                                    เพื่อนร้อน
ร่างกายสหายติด                                ตามทุกข์ ยากนา
ธรรมหากเป็นมิตรข้อน                          เมื่อม้วยอาสัญ


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org