หน้าแรก
 
ทรัพย์ในตน พิมพ์
๑๓ มีนาคม ๒๕๔๗

เป็นชายความรู้ยิ่ง                                        เป็นทรัพย์
ทุกประเทศมีผู้นับ                                            อ่านอ้าง
สตรีรูปงามสรรพ                                เป็นทรัพย์ ตนนา
แม้ตกยากไร้ร้าง                                         ห่อนไร้สามี


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org