หน้าแรก
 
บุคคลควรติเตียน พิมพ์
๑๔ มีนาคม ๒๕๔๗

ข้าท่านคร้านหลีกเจ้า                                         จากเจียร
ซีบ่เล่าเรียนเขียน                                              อ่านไซริ
ชาวนาละความเพียร                                           ไถถาก
สามสิ่งนี้โหดให้                                       โทษแท้คนฉิน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org