หน้าแรก
 
น้ำใจ พิมพ์
๒๐ มีนาคม ๒๕๔๗

 ดูข้าดูเมื่อใช้                                   การหนัก
ดูมิตรพงศารัก                                  เมื่อไร้
ดูเมียเมื่อไข้จัก                                 จวนชีพ
อาจจักรู้จิตได้                              ว่าร้ายฤาดี

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org