หน้าแรก
 
แสงตะวัน พิมพ์
๑๕ กันยายน ๒๕๔๘

ร้อนไฟโกรธ

มีอะไร

เทียบได้ติด

ดวงอาทิตย์

ฤทธิ์แรง

แสงสะท้อน

เผาทุกสิ่ง

ลุกไหม้

เป็นไฟฟอน

ก็ไม้ร้อน

แรงโรจน์

เท่าโกรธเลยฯ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org