หน้าแรก
 
ถมบึง พิมพ์
๑๗ กันยายน ๒๕๔๘

แม้บึงน้ำ

ลำราง

ลึกกว้างใหญ่

ยังเต็มได้

ด้วยหิน

ดินทรายถม

แต่ใจอยาก

ลึกกว่า

หลายอารมณ์

ไร้สุขสม

เพราะใจ

ถมไม่เต็มฯ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org