หน้าแรก
 
ผู้ที่ควรบูชา พิมพ์
๒ เมษายน ๒๕๔๗

“ผู้มีศรัทธา ประกอบด้วยศีล
เพียบพร้อมด้วยยศและโภคะ
จะไปสู่ถิ่นใดๆ ก็มีคนบูชาในถิ่นนั้นๆ”

ขุ. ธ. ๒๕/๕๕

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org