หน้าแรก
 
อกตัญญู พิมพ์
๗ เมษายน ๒๕๔๗

“ผู้อื่นทำความดีให้ ทำประโยชน์ให้ก่อน
แต่ไม่สำนึกถึง(บุญคุณ)
เมื่อมีกิจเกิดขึ้นภายหลัง
จะหาผู้ช่วยทำไม่ได้”

ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒๙

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org