หน้าแรก
 
จิตที่ฝึกดีแล้ว พิมพ์
๑๑ เมษายน ๒๕๔๗

“การฝึกจิตที่ข่มยาก ที่เบา มักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่
เป็นความดี (เพราะว่า) จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้”

ขุ. ธ. ๒๕/๑๙

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org