หน้าแรก
 
ผู้ชนะทั้งสองโลก พิมพ์
๒๓ เมษายน ๒๕๔๗

ศีลเท่านั้นเป็นเลิศในโลกนี้ ส่วนผู้มีปัญญาเป็นผู้สูงสุด
ความชนะในหมู่มนุษย์และเทวดา ย่อมมีเพราะศีลและปัญญา

ขุ. เถร. ๒๖/๓๕๘

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org