หน้าแรก
 
ให้อย่างไรได้อย่างนั้น พิมพ์
๒๘ เมษายน ๒๕๔๗

คนใดมีใจผ่องใส ให้ข้าวด้วยศรัทธา
คนนั้นย่อมได้ข้าว ทั้งในโลกนี้ ทั้งในโลกหน้าเหมือนกัน

สํ. ส. ๑๕/๘๒

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org