หน้าแรก
 
ชี แม่ชี พิมพ์
๓ เมษายน ๒๕๔๗
.....ชี เป็นชื่อนักบวชประเภทหนึ่งที่นุ่งขาวห่มขาว เช่น ชีปะขาวหรือชีผ้าขาว ฤาษีชีไพร

.....ี ในปัจจุบันใช้หมายถึงหญิงที่ถือบวช โดยโกนผมและคิ้ว นุ่งขาวห่มขาว รักษาศีล ๘ เรียกเต็มว่า แม่ชี

.....แม่ชี ในบางแห่งมีสำนักเป็นของตนเองเผยแผ่ศาสนา แนะนำสั่งสอนหลักธรรมประโยชน์ให้แก่สังคม มีบทบาทเป็นที่ยอมรับกันในสังคม บางสำนักสามารถออกบิณฑบาตและมีผู้ใส่บาตรให้เหมือนกับพระสงฆ์

.....ี มีความพยายามแปลกันว่า ผู้ชนะผู้มีชัยชนะ โดยกล่าวว่ามาจากคำว่า ชิ หรือ ชินะ ซึ่งแปลว่า ผู้ชนะ


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org