หน้าแรก
 
นวกะ นวกภูมิ พิมพ์
๙ เมษายน ๒๕๔๗.....นวกะ แปลว่า ผู้ใหม่ ผู้บวชใหม่ พระใหม่ เรียกว่า พระนวกะ พระวินัยใช้หมายถึง พระภิกษุที่มีพรรษายังไม่ครบ ๕

.....นวกภูมิ หมายถึงชั้นหรือระดับของพระที่นับว่ายังเป็นผู้ใหม่ คือยังมีพรรษาไม่ครบ ๕ ยังต้องอยู่ในความปกครองดูแลของพระอุปัชฌาย์อยู่ พระวินัยเรียกว่ายังต้องถืออนัสสัยอยู่

....นวกภูมิ ใช้เป็นชื่อเรียกการเรียนการสอนที่เจ้าคณะผู้ปกครองจัดขึ้นสำหรับพระบวชใหม่ที่อยู่จำพรรษาโดยเฉพาะ ก่อนออกพรรษาจัดให้มีการสอนด้วย เรียกว่า สอบชั้นนวกภูมิ หรือ สอบนวกภูมิ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org