หน้าแรก
 
กุศล พิมพ์
๑๗ เมษายน ๒๕๔๗.....กุศล แปลว่า ฉลาด, สิ่งที่ตัดความชั่วแต่โดยทั่วไปใช้หมายถึงความดี ความงาม สิ่งที่ดี มักใช้คู่กับคำว่าบุญ เป็นบุญกุศล และคู่กับคำว่ากรรม เป็นกุศลกรรม ซึ่งก็มีความหมายว่าบุญ ความดี กรรมดี เหมือนกัน

.....“เกิดเป็นคนควรสร้างกุศลให้มากเข้าไว้แหละดี” พระท่านเตือนสติมิให้ประมาท

.....สร้างกุศลให้มากในที่นี้ก็คือทำบุญไว้ให้มากนั่นเอง

.....กุศลหรือบุญที่ควรทำคือ ทาน ศีล ภาวนา และกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ เป็นต้น

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org