หน้าแรก
 
เกจิอาจารย์ พิมพ์
๒๔ เมษายน ๒๕๔๗
.....เกจิอาจารย์ แปลว่า อาจารย์บางท่านหรืออาจารย์บางพวก

.....แต่ในปัจจุบัน คำว่าเกจิอาจารย์ถูกใช้ในความหมายที่ผิดไปจากเดิม คือเรียกพระที่มีอาคมขลังทางปลุกเศกหรือพระที่ทรงวิทยาคุณทางกรรมฐานว่า พระเกจิจารย์ หรือเรียกสั้นๆ ว่า พระเกจ


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org