หน้าแรก
 
นิทาน นิทานชาดก พิมพ์
๒๖ เมษายน ๒๕๔๗.....นิทาน ทั่วไปหมายถึงเรื่องที่เล่ากันมาเรื่องที่แต่งขึ้นแล้วเล่าสู่กันฟัง เช่น นิทานอีสป นิทานเวตาล นิทานพื้นบ้าน

.....นิทาน ในคำวัดหมายถึงเหตุ สาเหตุต้นตอ เรื่องเดิมที่เกิดขึ้นในอดีต ถูกนำมาเล่าใหม่ เช่น นิทานชาดก วัตถุนิทาน

.....นิทานชาดก หมายถึงเรื่องในอดีตของพระพุทธเจ้า เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงมิใช่แต่งขึ้นเหมือนนิทานทั่วไป พระพุทธเจ้าทรงนำมาเล่าให้พระภิกษุฟังในโอกาสต่างๆ เพราะเป็นเรื่องเล่าเช่นเดียวกับนิทานทั่วไป จึงเรียกชาดกว่า นิทานชาดก


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org