หน้าแรก
 
นิมิต (๑) พิมพ์
๒๗ เมษายน ๒๕๔๗.....นิมิต หมายถึงวัตถุที่เป็นเครื่องหมายบอกกำหนดเขตหรือแดนแห่งสีมา

.....นิมิต เครื่องหมายบอกเขตสีมาที่พระวินัยกำหนดให้ใช้ได้มี 8 อย่าง คือ ภูเขา ศิลา ป่าไม้ ต้นไม้ จอมปลวก หนทาง แม่น้ำ น้ำ แต่ที่นิยมกันมากที่สุดคือใช้ศิลาหรือหินเป็นนิมิต

.....นิมิต ที่เป็นศิลาคือสกัดศิลาให้มีลักษณะกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 12-15 นิ้วฟุต เรียกว่า ลูกนิมิต แต่ละสีมาจะใช้ 9 ลูก ก่อนทำสังฆกรรมผูกสีมานิยมจัดงานกันเอิกเกริกโดยถือกันว่าเป็นงานบุญใหญ่ เรียกว่า งานปิดทองลูกนิมิต เมื่อทำพิธีตามพระวินัยเสร็จแล้วจะฝังศิลานิมิตนั้นลงในดิน แล้วสร้างซุ้มครอบไว้ข้างบนโดยมิใบสีมาเป็นเครื่องหมายแทน


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org