หน้าแรก
 
บริกรรม พิมพ์
๒๙ เมษายน ๒๕๔๗

.....บริกรรม แปลว่า การกระทำรอบๆ การกระทำรอบด้าน

.....บริกรรม หมายถึงการสำรวมใจกำหนดอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นคำบ้างเป็นนิมิตคือมีรูปร่างเช่นกสิณบ้าง เช่น พุทโธ สัมมาอะระหัง ยุบหนอ พองหนอ พระพุทธรูป วงกลมสี มานึกภาวนาในใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าจน กระทั่งจิตถูกดึงมาเกาะติดอยู่กับคำนั้นๆ หรือนิมิตนั้นๆ

.....กิริยาที่ทำเช่นนั้นเรียกว่า บริกรรมภาวนา ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นที่จะทำให้จิตสงบตามแบบการปฏิบัติสมถกรรมฐาน

.....บริกรรม ในคำวัดยังหมายถึงการตระเตรียมการ การจัดแจง การจัดการ การบริการ การเอาใจใส่ เป็นต้นก็ได้

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org