หน้าแรก
 
ระฆังปราชญ์ พิมพ์
๒๒ เมษายน ๒๕๔๗

 ต้องตีก่อน

 ระฆัง

 จึงดังเพราะ

 เทียบได้เหมาะ

 กับปราชญ์

 ชาติเหตุผล

 ต้องไต่ถาม

 จึงเอ่ย

 เผยยุบล

 จับใจคน

 ทั่วหน้า

 เมื่อพาทีฯแก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org