หน้าแรก
 
ร่มธรรม พิมพ์
๒๓ เมษายน ๒๕๔๗

ร้อนแสงแดด      ร่มกั้น      พอกันได้
แต่ร้อนไฟ      รักโกรธ      โทษมหันต์
ป้องด้วยร่ม      ธรรมดา      หาเทียมทัน
เครื่องป้องกัน      ที่สม      คือ “ร่มธรรม”ฯ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org