หน้าแรก
 
เหตุทำให้เศร้าโศก พิมพ์
๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗

ผู้มีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตร
ผู้มีโคย่อมเศร้าโศกเพราะโคเหมือนกัน
นรชนมีความเศร้าโศกเพราะอุปธิ
ผู้ใด ไม่มีอุปธิ ผู้นั้นไม่ต้องเศร้าโศกเลย

สํ. ส. ๑๕/๙

(อุปธิ : กิเลส , ความพัวพัน , เหตุแห่งการเวียนเกิด ; ขันธ์ ๕ , ร่างกาย)

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org