หน้าแรก
 
ความทุกข์ พิมพ์
๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗

ถ้าท่านกลัวทุกข์ ถ้าท่านไม่รักทุกข์
ก็อย่าทำบาปกรรมทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ

ขุ. อ. ๒๕/๑๕๐

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org