หน้าแรก
 
กำหนดสติ พิมพ์
๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗

สติกำหนดลมหายใจเข้าออก อันผู้ใดไม่อบรมให้บริบูรณ์
ทั้งกายทั้งจิตของผู้นั้นก็หวั่นไหว

ขุ. ปฎิ. ๓๑/๒๕๐

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org