หน้าแรก
 
ความโลภทำให้มืดบอด พิมพ์
๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗

ผู้โลภย่อมไม่รู้อรรถ ผู้โลภย่อมไม่เห็นธรรม
ความโลภเข้าครอบงำคนใด เมื่อใด
ความมืดมิดย่อมมีเมื่อนั้น

ขุ . มหา . ๒๙ / ๑๗

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org