หน้าแรก
 
ผู้ไม่มีภัย พิมพ์
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗

ผู้มีจิตอันไม่ชุ่มด้วยราคะ มีใจอันโทสะไม่กระทบแล้ว

มีบุญและบาปอันละได้แล้ว ตื่นอยู่ ย่อมไม่มีภัย

ขุ . ธ . ๒๕ / ๒๐

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org