หน้าแรก
 
ผู้ถึงธรรมอันสูงสุด พิมพ์
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ผู้ฉลาดนั้นเป็นผู้เพ่งพินิจ มีความเพียรติดต่อ บากบั่นมั่นคงเป็นนิตย์
ย่อมถูกต้องพระนิพพานอันปลอดจากโยคะ หาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้

ขุ . ธ . ๒๕ / ๑๘

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org