หน้าแรก
 
บริขารโจล พิมพ์
๓๐ เมษายน ๒๕๔๗.....บริขารโจล (อ่านว่า บอ – ริ – ขาน – โจน) แปลว่า ท่อนผ้าที่ใช้เป็นบริขาร

.....บริขารโจล หมายถึงผ้าที่เป็นชิ้นๆ นำมาตัดเย็บประกอบเป็นเครื่องใช้สอยเล็กๆ น้อยๆ ของพระสงฆ์ เช่น อังสะ ผ้ากรองน้ำ ถุงบาตร ย่าม ผ้าห่อของ เป็นต้น ไม่นับเข้าเป็นบริขารประเภทจีวรเหมือนผ้าสบง จีวร สังฆาฎิ หรือ ผ้าอาบน้ำฝน

.....บริขารโจล เป็นคำเก่า ปัจจุบันไม่นิยมใช้เรียกและเขียนแล้ว

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org