หน้าแรก
 
ฎีกา พิมพ์
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗

.....ฎีกา ในคำวัดมีความหมายหลายอย่าง คือ

 
  
-คำอธิบายขยายความ เช่น ฎีกาพาหุง
   
-คัมภีร์หรือหนังสือที่แต่งอธิบายความที่ยากในหนังสือหรือคัมภีร์อรรถกถา เช่น ฎีกาวิสุทธิมรรค
   
-หนังสือที่เขียนนิมนต์พระสงฆ์ให้ไปในงานต่างๆ เรียกว่า ฎีกานิมนต์
   
-ใบแจ้งการขอเบิกเงินจากคลัง เรียกว่า ฎีกาเบิกนิตยภัต
   
-ใบบอกบุญเรี่ยไร เรียกว่า ฎีกาเรี่ยไรหรือ ใบฎีกา

.....ชาวบ้านคนหนึ่งพูดทีเล่นทีจริงแบบติดตลกว่า “พระในวัดนี้ไม่มีองค์ใดน่ากลัวเท่าพระใบฎีกาเลย”
พระใบฎีกาในที่นี้ก็คือใบบอกบุญนั่นแล้ว

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org