หน้าแรก
 
ตลกบาตร-ถลกบาตร พิมพ์
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๗

.....ตลกบาตร คือ ถุงใส่บาตรที่มีสายสำหรับคล้องบ่า เรียกว่า ถลกบาตร ก็มี

.....สายของตลกบาตรสำหรับคล้องบ่า เรียกว่า สายโยก

.....ถุงตาข่ายที่ถักด้วยด้ายหรือไหมเป็นตาโปร่ง มีหูรูด หุ้มตลกบาตรอีกชั้นหนึ่ง เรียกว่า ตะเครียว หรือ ตะเคียว


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org