หน้าแรก
 
ปลงอาบัติ พิมพ์
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗


.....ปลงอาบัติ หมายถึงการแสดงความคิดของตนเพื่อเปลื้องโทษทางพระวินัย

.....ปลงอาบัติ ใช้เรียกการที่พระภิกษุผู้ทำผิดพระวินัยแสดงความผิดของตนต่อพระภิกษุรูปอื่นซึ่งมิได้ทำผิดร่วมกับตน เป็นการเปิดเผยความผิดของตนให้ผู้อื่นทราบ และเปลื้องตนให้พ้นจากอาบัตินั้นๆ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แสดงอาบัติ ก็ได้

.....ปลงอาบัติ เป็นกิจวัตรประจำวันของพระภิกษุ แม้จะไม่ได้ล่วงละเมิดพระวินัยแต่ก็ปลงอาบัติกันเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ในกรณีที่ตนทำผิดพระวินัยโดยไม่รู้ตัว
อาบัติที่สามารถเปลื้องได้โดยการปลงอาบัติ คืออาบัติที่เกิดจากการละเมิดพระวินัยเล็กน้อยส่วนอาบัติที่หนักมีโทษมากไม่อาจเปลื้องได้ด้วยการปลงอาบัติ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org