หน้าแรก
 
ปสาทะ พิมพ์
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗

............ปสาทะ
..............ปสาทะ แปลว่า อาการที่จิตจมอยู่ในอำนาจของสิ่งนั้น ๆ

..............ปสาทะ ในคำวัดใช้ หมายถึงความเลื่อมใสความบริสุทธิ์สะอาด ความสุข ความผ่องใส เบิกบานใจในเมื่อได้พบเห็นหรือได้ยินได้ฟังหรือได้ระลึกถึงสิ่งหรือบุคคลที่ตนเคารพนับถือ เป็นอาการที่จิตซาบซึ้งดื่มด่ำอยู่กับสิ่งหรือบุคคลนั้นจนเกิดความโปร่งโล่งไม่ขุ่นมัว ไม่ลังเลสงสัยในสิ่งหรือบุคคลนั้น

..............ปสาทะ นิยมใช้คู่กับคำว่าศรัทธาคือความเชื่อ เป็น ศรัทธาปสาทะ หรือปสาทศรัทธา ซึ่งหมายถึงเลื่อมใสด้วยศรัทธา หรือ ทั้งเลื่อมใสทั้งศรัทธา
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org