หน้าแรก
 
ปัจฉาสมณะ พิมพ์
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗


.....ปัจฉาสมณะ แปลว่า สมณะผู้อยู่ข้างหลังผู้ตามหลังไป

.....ปัจฉาสมณะ หมายถึงพระผู้ติดตาม พระผู้น้อยที่คอยรับใช้พระผู้ใหญ่เมื่อไปในที่ต่างๆ หรือพระลูกศิษย์ มีหน้าที่คอยดูแล คอยรับใช้ คอยระวังภัยและความปลอดภัยให้ มิใช่หมายถึงพระที่เดินตามหลังเฉยๆ

.....ปัจฉาสมณะ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล แม้พระพุทธเจ้าเองก็ทรงมีปัจฉาสมณะคอยติดตามอยู่ตลอดเวลา

.....ปัจฉาสมณะของพระพุทธเจ้ามีหลายรูปแต่เป็นอยู่ได้ไม่ค่อยนาน ผู้ทำหน้าที่เป็นปัจฉาสมณะของพระพุทธเจ้า ได้ดีที่สุดและนานที่สุดก็คือพระอานนท์

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org