หน้าแรก
 
ชาติแม่ไก่ พิมพ์
๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗

ชาติแม่ไก่      ได้อาหาร      เรียกขานลูก
   ใจพันผูก      อ้าปีกป้อง      ประคองขวัญ
เป็นแม่คน      กลับทิ้งลูก      ไม่ผูกพัน    
ปล่อยลูกนั้น      อยู่เดียวดาย      อายไก่จริงฯ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org