หน้าแรก
 
ผู้ดำรงธรรมยังไม่ได้ พิมพ์
๒๖ กันยายน ๒๕๔๘

ผู้ที่พูดอย่างหนึ่ง แต่ทำอีกอย่างหนึ่ง

ประพฤติธรรมด้วยวาจา มิใช่ด้วยกาย

จัดว่าเป็นผู้ดำรงธรรมยังไม่ได้

 

ธัมมัทธชชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๙๐๘

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org