หน้าแรก
 
คนยาขม พิมพ์
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗

 คำคนชื่น

 ท้วงทัก

 มักบาดหู

 แม้ฟังดู

 ตรงไป

 ไม่อ่อนหวาน

 แต่จักมี

 คุณค่า

 ไปช้านาน

 เฉกเช่นทาน

 ยาขม 

 ข่มโรคภัยฯ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org