หน้าแรก
 
เปลือกหอยด้อยค่า พิมพ์
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗
 เศษเปลือกหอย ด้อยค่า นำมาแต่ง
 ประดิษฐ์แปลง ให้ดี ก็มีค่า
 ลูกคนจน ฝึกดีมีวิชา 
 ไม่น้อยหน้า ใครใครในสังคมฯ 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org