หน้าแรก
 
ไทรใหญ่ริมทาง พิมพ์
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗

สร้างความดี
แต่เครื่องหมาย
ปันประโยชน์
เหมือนปลูกต้น

เหนื่อยบ้าง
ดียัง
ปันสุข
ไทรใหญ่
ค่อยจางหาย
รินหลั่งผล
เพื่อทุกคน
ไว้ริมทางฯ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org