หน้าแรก
 
ไทรในดวงใจ พิมพ์
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๗

 คนดีตาย

 เหมือนไทรร่วม

 มาล้มหัก

 มีคนรัก

หวนรำพึง 

เฝ้านึกถึง 

 แม้ร่างสิ้น

 คนยังพร่ำ

 หวนคำนึง

 ความดีซึ้ง

 ยังประทับ

 อยู่กับใจ ฯ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org