หน้าแรก
 
เพชรร้าว พิมพ์
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗

 เป็นผู้หญิง

 ต้องรัก

 ซึ่งศักดิ์ศรี

 ค่าจะมี

 ก็ครั้ง

 เมื่อยังสาว

 หากปล่อยตัว

ให้มี 

ราคีคาว 

 เหมือนเพชรร้าว

 หย่อนค่า

ไม่น่าชมฯ 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org