หน้าแรก
 
นกในรังน้อย พิมพ์
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗

ทำกิจใด
อย่าเอาแต่
เกินกำลัง
ดูนกน้อย

ดูกำลัง
จะได้นัก
จะสิ้นท่า
ทำรังเห็น
ชั่งให้แน่
จักเสื่อมถอย
นั่งตาลอย
เป็นแนวทางฯ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org