หน้าแรก
 
กิ่งก่าได้ทอง พิมพ์
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗

ได้ดีแล้ว
ทำโอหัง
ลืมกำพืด
เป็นกิ้งก่า

อย่าปลื้ม
อวดโต
วงศ์วาน
ได้ทอง
จนลืมหลัง
โก้หรูหรา
เคยผ่านมา
ลำพองตนฯ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org