หน้าแรก
 
กาในฝูงหงส์ พิมพ์
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗

สู้พากเพียร
ลวดลายสี
แม้ท่วงท่า
สำเนียงคง

จับกา
ปล่อยไป
สีสัน
บ่งเหล่า
มาแต้มสี
ในฝูงหงส์
เหมือนบรรจง
ว่าเผ่ากาฯ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org