หน้าแรก
 
ไฟร้อน พิมพ์
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗

 รู้ว่าไฟ

 ก็อย่าต้อง

 เป็นของร้อน

 คนแสนงอน

 ชอบโกรธขึ้ง

 พึงหลีกหนี

 อย่าตอแย

 อย่ายั่วเย้า

 ไม่เข้าที

 โกรธเต็มที่

 เหมือนได้เชื้อ

 จะเหลืองแรงฯ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org