หน้าแรก
 
ไม้ลูกดก พิมพ์
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗
 ไม้ลูกดก นกเพียร

 แวะเวียนหา

 ยามลูกมา หมดสิ้น

 นกบินหนี

 เหมือนยามเฟื่อง เงินทอง

 พวกพ้องมี

 ต่างหลีกลี้ หลบหน้า

 คราอับจนฯ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org