หน้าแรก
 
ว่าวเหลิงลม พิมพ์
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗

ว่าวเล่นลม
ถูกเชิดชัก
หูเบาเหลิง
ถูกลมหวาน

เหลิงลม
ยักย้าย
ลมปาก
ชักใย
ก็สมนัก
หลายสถาน
จะยากนาน
ลอยไปมา ฯ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org