หน้าแรก
 
มีไว้ไร้ประโยชน์ พิมพ์
๒๕ กันยายน ๒๕๔๘

มีหนังสือ

เก็บไว้

แต่ในตู้

มีความรู้

ไม่ใช้

ให้คนเห็น

มีเงินเก็บ

ซ่อนไว้

ใช้ไม่เป็น

ก็เหมือนเช่น

มีก้อนหิน

สิ้นค่าคุณฯ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๗ กันยายน ๒๕๔๘ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org