หน้าแรก
 
ความอดทนชั้นยอด พิมพ์
๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๗

คำหยาบคายที่คนทั้งปวงพูด ใครทนได้
ความอดทนของผู้นั้น

นักปราชญ์ยกย่องว่าเป็นความอดทนชั้นยอด

สรภังคชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๓๐๓๗

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org