หน้าแรก
 
เลี้ยงดูบิดามารดา พิมพ์
๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๗

ผู้ใดเลี้ยงดูมารดาบิดาตามธรรมเนียม
เขาอยู่ในโลกนี้ ผู้คนทั้งปวงก็สรรเสริญ
ตายไปแล้ว จะชื่นบานอยู่บนสวรรค์

สุวัณณสามชาดก ขุ . ชา . ๒๘ / ๑๔๑๙

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org