หน้าแรก
 
หลีกไม่พ้น พิมพ์
๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๗

ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
ทั้งคนโง่และคนฉลาด
ทั้งคนรวยและคนจน
ล้วนบ่ายหน้าไปหามฤตยูทั้งนั้น

ทสรถชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๑๖๑๔

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org