หน้าแรก
 
ตัวคนเดียว พิมพ์
๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗

คนเราเมื่อตาย ก็ไปคนเดียว
เมื่อเกิด ก็มาคนเดียว
ส่วนการอยู่ร่วมกันของส่ำสัตว์นี้
เป็นเพียงการเกี่ยวข้องกันเท่านั้นเอง

ทสรถชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๑๖๒๐

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org